Er Bank Norwegian medlem av Bankenes Sikringsfond og er sparepengene mine trygge?

Ja, dine sparepenger i banken er trygge. Banken har en solid egenkapital og er godt rustet til å møte utfordringene korona-smitten påfører økonomien. Bank Norwegian er også, som alle norske spare- og forretningsbanker, fullverdig medlem i Bankens sikringsfond.

Den enkelte kunde er etter loven dekket for sine innskudd med inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to millioners grensen for hver av bankene.

Klikk her for mer informasjon om innskuddsgarantiordningen