Fra hvilket tidspunkt er betalingsforsikringen gyldig

Forsikringen gjelder fra den dato vi har registrert at du har kjøpt forsikringen.