Fra hvilket tidspunkt gjelder forsikringen fra?

Forsikringen trer i kraft fra 01.12.20 og gjelder for hendelser som inntreffer etter denne datoen.