Fra hvilket tidspunkt gjelder tannhelseforsikringen fra?

Forsikringen gjelder fra den datoen du kjøper den. For tannhelseforsikringen er det en karensperiode på 90 dager fra startdato. Tannskader som oppstår i karensperioden er ikke dekket.