Gjeldsprogrammet

Gjelder for de som har større utfordringer knyttet til betjening av gjelden enn punktene som er nevnt ovenfor.

Dette krever en del dokumentasjon av dine økonomiske forhold, og vil bety at du må gå i forhandlinger med dine kreditorer. Ta kontakt med oss for mer informasjon om søknadsprosessen.

Du vil få presentert et personlig budsjett og veiledning om hvordan du kan håndtere din hverdagsøkonomi.