Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker betalingsforsikring på lån?

Forsikringen gir hovedlåntaker 4 dekninger:
  • Ufrivillig arbeidsledighet/permittering
  • Fullt tap av arbeidsførhet
  • Sykehusinnleggelse
  • Dødsfall
Forsikringsdekningene avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, samt om du er hoved- eller medlåntaker.
Dekninger Hva dekker forsikringen? 

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering - (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og medlåntaker). 100 % arbeidsledig/permittert. 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
90 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
30 dager

Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr) per mnd i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.  

Fullt tap av arbeidsførhet - (gjelder ikke medlåntaker) 100% sykemelding ved sykdom/ulykke. 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
30 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
30 dager

Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr) per mnd i maks 12 mnd/skadetilfelle og totalt 36 mnd.  

Sykehusinnleggelse - (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og ikke medlåntaker) 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
30 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
7 dager

1/30 månedlige renter og avdrag (maks 333 kr) per dag i inntil 23 dager i forsikringsperioden.  
Dødsfall - Utestående forsikret lånebeløp, maks 600.000 kr. 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
0 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
0 dager

Maksimal erstatning er 600.000 kr til sammen for begge forsikrede.  
Med karensperiode menes den tidsperiode som skal løpe fra skadedato til du har rett til erstatning.
Med kvalifiseringstid menes den tidsperiode som må løpe fra forsikringens ikrafttredelse til skadedato før du er berettiget til å fremsette krav om erstatning.
Les mer om forsikringen her.