Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker betalingsforsikringen på kredittkort?

Forsikringen dekker 10 % av utestående saldo på ditt kredittkort dersom du blir arbeidsledig, permittert eller blir sykemeldt. Ved samlivsbrudd utbetales en engangserstatning og ved  død utbetales din utestående saldo på lånet. Se dekningsmatrise med noen av de viktigste produktegenskapene under;

Dekninger

Karensperiode

(gjelder fra forsikringens startdato)

Egenandelsperiode

(gjelder fra skadetidspunkt)

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

Gir erstatning ved 100 % arbeidsledig/permittert. Erstatning er 10 % av din utestående saldo på kredittkortet, begrenset til maks 10.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
90 dager 30 dager (60 dager for selvstendig næringsdrivende)

Sykdom

Gir erstatning ved 50 % sykemelding ved sykdom/ulykke. Erstatning er 10 % av din utestående saldo på kredittkortet, begrenset til maks 10.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
30 dager 30 dager

Arbeidsavklaringspenger

Gir erstatning ved status på arbeidsavklaringspenger.  Erstatning er 10 % av din utestående saldo på kredittkortet, begrenset til maks 10.000 kroner i måneden i maks 6 måneder
0 dager 0 dager

Samlivsbrudd

Gir erstatning ved samlivsbrudd og erstatning gir et engangsbeløp begrenset til maks 10.000 kroner.
90 dager 0 dager

Dødsfall

Gir erstatning ved dødsfall, og erstatning er din utestående saldo på dato for dødsfall. Maksimal erstatning utgjør 150.000 kroner
0 dager 0 dager