Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker betalingsforsikringen på lån?

Forsikringen dekker det månedlige terminbeløp på ditt lån dersom du blir arbeidsledig, permittert eller blir sykemeldt. Ved samlivsbrudd utbetales en engangserstatning og ved død utbetales din utestående balanse på lånet. Se dekningsmatrise med noen av de viktigste produktegenskapene under:

Dekninger
Karensperiode
(gjelder fra forsikringens startdato)
Egenandelsperiode
(gjelder fra skadetidspunkt)
Ufrivillig arbeidsledighet/
permittering
Gir erstatning ved 100 % arbeidsledig/permittert. Erstatning er ditt månedlige terminbeløp (renter og avdrag) begrenset til maks 15.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
90 dager
30 dager
Sykdom
Gir erstatning ved 50 % sykemelding ved sykdom/ulykke. Erstatning er ditt månedlige terminbeløp (renter og avdrag) begrenset til maks 15.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
30 dager
30 dager
Arbeidsavklaringspenger
Gir erstatning ved status på arbeidsavklaringspenger.  Erstatning er ditt månedlige terminbeløp (renter og avdrag) begrenset til maks 15.000 kroner i måneden i maks 6 måneder
0 dager
0 dager
Samlivsbrudd
Gir erstatning ved samlivsbrudd og erstatning er et engangsbeløp begrenset til maks 25.000 kroner.
90 dager
30 dager
Dødsfall
Gir erstatning ved dødsfall, og erstatning er din utestående balanse på dato for dødsfall. Maksimal erstatning utgjør 800.000 kroner
0 dager
0 dager