Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker egenandelsforsikring leiebil?

Dekningsmatrise. Forsikringssum i Norske kroner. 

Dekning Forsikringssum
Egenandelsforsikring
Vilkårspunkt 5
Per skadetilfelle / per forsikringsår
Egenandel ved leiebil 
Egenandel ved leid sykkel 
kr 20.000 / kr 40.000
kr 2.500 / kr 5.000
Fører- og passasjerulykke
Vilkårspunkt 6
 
Ulykke leiebil død, voksen per person kr 250.000
Ulykke leiebil død, barn per person kr 30.000
Ulykke leiebil invaliditet, voksen per person kr 1.000.000
Ulykke leiebil invaliditet, voksen per person kr 500.000
Sykehuspenger
Vilkårspunkt 7
 
Sykehuspenger, ulykke leiebil kr 400 per dag i inntil 5 dager, maks kr 2.000
Nøkler og dokumenter
Vilkårspunkt 8
 
Tap av nøkler til leiebil kr 2.000
Tap av leiebildokumenter (vognkort og lignende) kr 2.000
Hotellovernatting i tilfelle uventet veihindring eller kansellert ferge 
Vilkårspunkt 9
 
Kompensasjon for hotellovernatting kr 3.000 / kr 3.000
KjørVidere
Vilkårspunkt 10
 
Transportkostnader for å kjøre videre på reisen kr 1.000 / kr 1.000

* Spesielle regler og forsikringssummer kan gjelde for visse skadetyper. Disse fremgår av sikkerhetsforskriftene og vilkårene.
* Egenandelen per skadetilfelle er 500 kroner. Det trekkes ikke egenandel ved utbetaling av Sykehuspenger eller ved Fører- og passasjerlykke.
* Hvis invaliditetserstatning er utbetalt for samme skade, kommer denne til fradrag i dødsfallserstatningen. Dødsfallserstatningen utbetales til sikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Se forsikringsavtaleloven paragraf 15-1.


Klikk her for avtalevilkår.