Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker helårs reiseforsikringen?

Klikk her for fullstendige vilkår.
Dekningsmatrise. Forsikringssummer i Norske kroner (NOK). 
Dekning

Forsikringssum (NOK)
per sikret / per skadetilfelle 

Avbestilling
Vilkårspunkt 6

 

- Avbestilling

kr 100.000 / kr 200.000

Forsinkelse
Vilkårspunkt 7

 

- Forsinket fremmøte ved utreise

kr 30.000 / kr 75.000

- Forsinket fremmøte ved hjemreise

kr 30.000 / kr 75.000

- Forsinket avgang

kr 3.000 / kr 9.000
Reisegods
Vilkårspunkt 8
 

- Reisegods

kr 100.000 / kr 200.000 

- Enkeltgjenstander, per stk

kr 30.000 / -

- Sjekker, billetter og pass

 - / kr 15.000

- Kontanter

kr 5.000 / kr 10.000

- Forsinket bagasje

kr 5.000 / kr 25.000

- Forsinket reisegods, sportsutstyr og barnevogn

kr 3.000 / kr 15.000 

- Sykkel

kr 15.000 / -

- Nøkler

kr 5.000/ kr 5.000
Reisesyke
Vilkårspunkt 9
 

- Reisesyke

Ubegrenset / Ubegrenset

- Akutt tannsykdom / tannskade ved spisning

 - / kr 1.000

- Tannlegebehandling som følge av ulykke

 - / kr 5.000 

- Merutgifter som følge av sengeleie etter ordre fra lege

kr 2.000 per døgn, kr 50.000 per sikret / kr 100.000

- Utsatt hjemreise eller endret reiserute

 

- Tilkallese

Ubegrenset, maks 2 personer / Ubegrenset, maks 2 personer

- Sykdom / ulykke som rammer reisefølge

Ubegrenset / Ubegrenset

- Hjemtransport

Ubegrenset / Ubegrenset

- Kjæledyr

 - / kr 1.500 

- Psykologisk førstehjelp

kr 25.000 / kr 100.000

Hjemkallelse

 

Hjemkallelse på grunn av sykdom, ulykkesskade eller død i nærmeste familie

Ubegrenset / Ubegrenset

Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes bopel, forretning eller kontor

Ubegrenset / Ubegrenset

Reiseavbrudd

 

- Reiseavbrudd

1.500 per døgn, maks kr 50.000 / kr 100.000
Reiseansvar
Vilkårspunkt 11
 

- Reiseansvar

 - / kr 15.000.000
Rettshjelp
Vilkårspunkt 12
 
- Rettshjelp kr 100.000 / kr 100.000
Ulykke
Vilkårspunkt 13
 

- Ulykke død voksen, per person

kr 400.000 / -
- Ulykke død, barn under 21 år kr 75.000 / - 
- Ulykke invaliditet, per vokse kr 400.000 / - 
- Ulykke invaliditet, barn under 21 år kr 600.000 / -

- Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil 5% av forsikringssum for invaliditet / -
Evakuering
Vilkårspunkt 10
 

- Evakuering

Ubegrenset / Ubegrenset