Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker reise- og avbestillingsforsikringen?

Forsikringssummer i Norske kroner (NOK). 

Dekning

Forsikringssum
per sikret

Forsikringssum
per skadetilfelle
Avbestilling
Vilkårspunkt 6
   

- Avbestilling*

kr 25.000 kr 50.000
Forsinkelse
Vilkårspunkt 7
   

- Forsinket fremmøte

kr 5.000 kr 20.000

- Forsinket avgang

kr 1.000  kr 2.000
Reisegods
Vilkårspunkt 8
   
- Reisegods kr 20.000 kr 45.000
- Enkeltgjenstander, per stk kr 8.000  
- Sjekker, billetter og pass
  kr 7.000

- Penger sikrede bærer med seg

  kr 3.000
- Penger oppbevart i safe   kr 5.000

- Forsinket bagasje

kr 2.000 kr 4.000

- Forsinket reisegods, leie av sportsutstyr og barnevogn

  kr 5.000

- Sykkel

  kr 3.000

- Tyveri av ladekabel til el-bil under lading

  kr 3.000
Reisesyke 
Vilkårspunkt 9
   
- Reisesyke* Ubegrenset Ubegrenset

- Akutt tannsykdom / tannskade ved spisning 

  kr 1.000

- Tannlegebehandling som følge av ulykke

  kr 6.000
- Utsatt hjemreise eller endret reiserute kr 15.000 kr 15.000

- Tilkallelse 

kr 1.500 per døgn kr 30.000

- Sykdom / ulykke som rammer reisefølge

  kr 25.000

- Hjemtransport*

Ubegrenset Ubegrenset
 Hjemkallelse    

- Hjemkallelse på grunn av sykdom, ulykkesskade eller død i nærmeste familie

Ubegrenset Ubegrenset

- Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes bopel, forretning eller kontor

Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd    
Reiseavbrudd kr 1.500 per døgn kr 15.000
Reiseansvar
Vilkårspunkt 11
   
- Ansvar på reise, per skadetilfelle   kr 3.000.000
Ulykke
Vilkårspunkt 12
   
Ulykke død voksen, per person kr 400.000  
Ulykke død barn under 21 år kr 30.000  
Ulykke invaliditet voksen og barn, per person kr 500.000  
Evakuering
Vilkårspunkt 10
   
Evakuering Ubegrenset Ubegrenset

*for alle sikrede utgår dekningene for reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykke ved fylte 75 år

  • Egenandelen per skadetilfelle er 500 kroner. Det trekkes ikke egenandel ved forsinkelse. Fra og med andregangs tap av, eller skade på mobiltelefon er egenandelen 2.000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på tre forsikringsår.

Se vilkår for fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.