Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hva dekker WebSafe-forsikringen?

Dekningsmatrise. Forsikringssummer i Norske kroner. 
Dekning

Forsikringssum
Per person / per familie 

Råd og veiledning for å fjerne noe som er publisert på nettet.

Egenandel: Ingen

Vilkårspunkt: 8.1.1

2 timer per skade og inntil 2 skader per år.

Kostnader til å iverksette tiltak for fjerning eller av indeksering av lovstridig og krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett.

Egenandel: Kr 500 per skade

Vilkårspunkt: 8.1.2

Kr 100.000 per skade og maksimalt kr 200.000 per år.

Kostnader til å iverksette tiltak for fjerning eller av indeksering av lovstridig og krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett som medlemmer husstanden uforvarende har utført mot utenforstående personer, organisasjoner eller virksomheter.

Egenandel: Kr 500 per skade

Vilkårspunkt: 8.1.3

Kr 20.000 per skade og år.

Kostnader til juridisk bistand som må iverksettes for fjerning eller av indeksering av lovstridig og krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett omfattet av punkt 8.1.2 eller 8.1.3. Selskapet forbeholder seg retten til å treffe beslutning om det skal åpnes en juridisk sak, basert på skadeomfang og muligheten til å vinne rettsaken.

Egenandel: Kr 2.000 per skade

Vilkårspunkt: 8.1.4

Kr. 100.000 per skade og per år

I forbindelse med skade nevnt i punktene 8.1.1-8.1.3 dekker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger til psykologisk krisehjelp av en psykolog for hjelp mot traumer som har en direkte relasjon til krenkelsen.

Egenandel: Ingen

Vilkårspunkt: 8.1.5

Inntil 10 behandlinger og maksimalt kr 15.000 per skade og år