Hva er forskjellen på en rentekalkulator og en lånekalkulator?

I utgangspunktet er det ingen forskjell. Begge er navn på et redskap du kan bruke når du ønsker å beregne renter og kostnader for et spesifikt lån.