Hva er karensperiode og egenandelsperiode

Karensperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Egenandelsperiode er perioden som skal løpe fra du f eks ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.