Hva er tannhelseforsikring?

Tannhelseforsikring dekker uforutsette tannlegeutgifter. I tillegg dekker den din årlige tannlegekontroll.