Hva om jeg ikke betaler forsikringspremien?

Dersom du ikke betaler til avtalt tid vil forsikringen din opphøre.