Hva skjer med betalingsforsikringen om lånet går til inkasso?

Dersom lånet oversendes til inkasso vil forsikringen sies opp og resterende forsikringspremie vil bli overført til lånekontoen.