Hvem er dekket av betalingsforsikring på lån?

Det er hovedlånetaker som er dekket av forsikringen, men medlånetaker kan tegne dødsfallsdekning uten ekstra kostnad.