Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hvem er dekket av egenandelsforsikring leiebil?

Følgende er dekket av forsikringen:

 • Kortholder
 • Kortholders familie: i kortholders familie inngår følgende:
  • Kortholders ektefelle og registrert partner
  • Kortholders samboer, det vil si den som lever sammen med kortholder i et ekteskapsliknende forhold og har samme folkeregistrerte adresse som kortholder
  • Barn, det vil si barn, fosterbarn, adopterte barn og surrogatbarn, av kortholder, registrert partner eller samboer. Barn må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre
  • Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet av forsikringen fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel.
   Barn er omfattet av forsikringen ut det året de fyller 21 år

* De som skal dekkes av forsikringen må også være inkludert i leieavtalen som sjåfør.