Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hvem er dekket av helårs reiseforsikringen?

Følgende er dekket av forsikringen:

 • Kortholder
  • Innehaver av et gyldig kredittkort fra Bank Norwegian – en filial av NOBA Bank Group, og som har kjøpt helårs reiseforsikring.
 • Kortholders familie
  I kortholders familie inngår følgende:
  • Kortholders ektefelle og registrert partner
  • Kortholders samboer, det vil si den som lever sammen med kortholder i et ekteskapsliknende forhold og har samme
   folkeregistrerte adresse som kortholder
  • Barn, det vil si barn, fosterbarn, adopterte barn og surrogatbarn, av kortholder, registrert partner eller samboer. Barn må ha
   folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre
  • Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet av
   forsikringen fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel
  • Inntil to barn under 18 år som er med som gjest på reisen
  • Barnepike, au-pair og lignende som er ansatt av familien og er med på reisen.

Forsikringen gjelder for kortholders familie selv om kortholder ikke deltar på reisen.

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter kortholder fylte 75 år. Barn er medforsikret ut det kalenderåret de fyller 21 år. Øvrige medforsikrede er dekket under forsikringen ut det kalenderåret de fyller 75 år, dog ikke lenger enn første hovedforfall etter kortholder fyller 75 år.