Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hvem er dekket av reise- og avbestillingsforsikringen?

Følgende er dekket av forsikringen:
 • Kortholder
 • Kortholders familie
  • Kortholders ektefelle og registrert partner
  • Kortholders samboer, det vil si den som lever sammen med kortholder i et ekteskapsliknende forhold og har samme folkeregistrerte adresse som kortholder
  • Barn, det vil si barn, fosterbarn, adopterte barn og surrogatbarn, av kortholder, registrert partner eller samboer. Barn må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre
  • Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet av forsikringen fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel

   Forsikringen gjelder for kortholders familie selv om kortholder ikke deltar på reisen.
   Barn er omfattet av forsikringen ut det året de fyller 21 år.

 • Medreisende
  • Alternativt til kortholder og kortholders familie, gjelder forsikringen for inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret. Når både kortholder, kortholders familie og andre medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for kortholder og kortholders familie – deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom kortholder og kortholders familie er 3 eller færre, inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkludert kortholder.
 • For at man skal være dekket av forsikringen må man være medlem av Norsk Folketrygd, eller tilsvarende ordning i Norden, og bo i Norden på adresse registrert i Folkeregisteret.
 • For alle sikrede utgår dekningene for reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykke ved fylte 75 år.