Hvem er dekket av WebSafe-forsikringen?

  • Innehaver av kredittkort som er utstedt av Bank Norwegian.
  • Husstanden, det vil si kortholder med ektefelle/registrert partner/samboer, barn, ste-, adoptiv- og fosterbarn under 21 år som har felles adresse med kortholder i følge folkeregisteret.