Hvem får årsoppgave?

Det produseres årsoppgave for ditt kundeforhold dersom du har:

  • Innestående saldo per 31.12.
  • Utestående saldo per 31.12.
  • Belastede renter, foregående år
  • Opptjente renter, foregående år

I de tilfeller hvor du ikke har noen av ovennevnte punktene, vil det ikke produseres årsoppgave.