Hvem har ansvaret hvis jeg overfører penger til feil konto?

Hvis du overfører/betaler til et kontonummer som er i bruk, vil vedkommende motta betalingen. Vi kan ikke ta ansvar for betalinger hvor det er ført inn feil betalingsinformasjon.
Du må ta kontakt med banken du har overført til for videre bistand.