Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Hvem kan bestille betalingsforsikring på lån?

For å kunne tegne Betalingsforsikring må du:
  • være fylt 18 år, men ikke fylt 60 år. Du må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende minst 16 timer per uke i minst 6 sammenhengende måneder før tegningen.
  • kunne utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene.
  • ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade. Heller ikke være kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller sykdom/skade.
  • ikke være kjent med forestående arbeidsledighet/permittering.
  • være bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans.
Se vilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.