Hvem kan bestille Identitetstyveriforsikring?

Du må være:
  • innehaver av kredittkort fra oss
  • medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge.