Hvem kan bestille WebSafe-forsikringen?

Innehaver av kredittkort som er utstedt av Bank Norwegian – en filial av NOBA Bank Group. Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd og bosatt i Norge.