Hvem kan bestille WebSafe-forsikringen?

Innehaver av kredittkort som er utstedt av Bank Norwegian. Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd og bosatt i Norge.