Hvem kan søke forbrukslån?

For å kunne søke om forbrukslån må du:
  • ha fylt 20 år
  • være norsk statsborger
  • ha en registrert liknet inntekt
  • ikke ha aktive inkassosaker
Hvis du oppfyller disse kravene og søker om lån vil det foretas en kredittvurdering av deg, samt en sjekk mot Gjeldsregisteret.