Hvilken innskuddsrente har sparekonti i Bank Norwegian?

Se informasjon om innskuddsrenten i tabellen under. 

 

Inntil kr 250.000

Over kr 250.000

Innskuddsrente

1,90 %

1,90 %