Hvordan beregnes fakturagrunnlaget?

Fakturaen blir sendt ut med informasjon om transaksjoner, samt hva total utestående saldo er ved månedslutt. Dersom du velger å delbetale, fremkommer også minimumsbeløpet på fakturaen. Minimumsbeløpet er en prosentandel av utestående saldo som dekker påløpte renter i perioden, samt nedbetaling av skyldig beløp.