Hvordan beregnes mitt månedlige forbruk?

Forbruket er et snitt av hva du har kjøpt av dagligvarer med Bank Norwegian-kortet de siste tre måneder før hendelsesdato.