Hvordan beregnes mitt månedlige forbruk?

Forbruket er et snitt av hva du har kjøpt av dagligvarer med kredittkortet de siste tre måneder før hendelsesdato.