Hvordan betaler jeg betalingsforsikringen?

Forsikringspremien blir fakturert sammen med ditt månedlige terminbeløp for Grønt lån og fremkommer på fakturaen din.