Hvordan betaler jeg betalingsforsikringen på grønt lån?

Forsikringspremien blir fakturert sammen med ditt månedlige terminbeløp for grønt lån og fremkommer på fakturaen din.