Hvordan betaler jeg betalingsforsikringen?

Forsikringspremien bli fakturert sammen med ditt månedlige terminbeløp for forbrukslån.