Hvordan fungerer oversikten Mine kjøp?

Under Mine kjøp har vi samlet, kategorisert og sortert alle korttransaksjonene dine over i en oversikt som skal gi deg et enkelt overblikk over hva du bruker kredittkortet ditt til.
Sorteringen av Mine kjøp er basert på en brukerstedskode vi mottar fra stedet der du har brukt kortet.
Denne koden gjør at vi kan klassifisere transaksjonene dine under ulike kategorier.
Kjøp som har samme brukerstedskode vil sorteres under samme kategori i oversikten. Ved å tilpasse datoene, kan du få oversikt over dine kjøp helt siden første gang du benyttet kortet.