Hvordan melder jeg inn en skade med egenandelsforsikring leiebil?

Skade meldes så snart som mulig til Tryg via elektronisk skademeldingskjema. Er kravet ikke meldt innen ett år etter at du fikk kjennskap til de forholdene som begrunner kravet, kan erstatningen falle bort.
Klikk her for å melde inn skade.