Hvordan skal medsøker signere på lånet?

Medsøker vil motta en egen e-post med en lenke til BankID-signering. Det er derfor viktig at medsøkers e-postadresse blir registrert i søknaden.