Hvorfor virker ikke kredittkortet?

Det kan være flere grunner til at kortet ikke virker. Det du bør sjekke før du eventuelt tar kontakt med oss er:

  • om du har du tastet korrekt PIN-kode.
  • om du ved handel på internett har tastet korrekt kortnummer, utløpsdato og CVC.
  • det er tilstrekkelig tilgjengelig kreditt på kortet.
  • om siste faktura er betalt til forfall.

Husk at du kan bli bedt om å sette kortet inn i terminalen og taste PIN-koden på vanlig måte, selv om beløpet er under kr 500.