ID-tyveri

Et ID-tyveri er urettmessig bruk av en annen persons identitet. Ofte brukes dette i økonomisk vinning, som å bestille varer eller inngå låneavtaler.

Det er derfor viktig å verne om sine passord og koder. Del aldri disse med noen, heller ikke med familiemedlemmer, politiet eller banken.