Innloggingsproblemer med BankID

BankID opplyser om at bruk av BankID med app/brikke for tiden er noe ustabilt. Det er derfor anbefalt å ha både BankID på mobil og BankID med app/kodebrikke tilgjengelig. De to løsningene har som regel ikke hatt driftsutfordringer samtidig slik at du vil kunne få benyttet en av løsningene. Det er også sjelden at tjenestene er helt nede. Som oftest vil det fungere å vente litt og deretter forsøke igjen. Har du ikke BankID på mobil, kan dette bestilles i nettbanken til din dagligbank.

Du kan selv følge med på driftsstatus for BankID ved å følge denne linken.

https://www.bankid.no/status/