Innloggingsproblemer med BankID

Dersom du har innloggingsproblemer med BankID vil vi anbefale deg at forsøke igjen litt senere. 
Du kan selv følge med på driftsstatus for BankID ved å følge denne linken.

https://www.bankid.no/status/