Kan det kontaktløse mikrokortet brukes på netthandel?

Nei, det er ikke mulig å bruke det kontaktløse mikrokortet ved netthandel. Mikrokortet skal kun benyttes til kjøp i butikk.