Kan jeg selv endre kredittrammen?

Du kan selv justere kredittrammen, søke om økt kreditt eller reservere deg for kredittøkning. Dette gjør du ved å logge inn på MinSide. 
Klikk på «Kredittkort» etterfulgt av 
«Kredittramme».

Du kan du også finne «Kredittramme» ved å trykke på «Flere valg» i hovedmenyen.