Kan jeg søke om opplåning på grønt lån?

Nei, det er ikke mulig å søke om opplåning på grønt lån.