Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Når er jeg dekket av helårs reiseforsikringen?

Reisens varighet: Inntil 90 dager, med følgende unntak:
  • for reiser med åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager
  • for reiser som varer eller skal vare i mer enn 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.

Reiseforsikringen gjelder fra sikrede forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og opphører når sikrede er tilbake på bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først). Når pendlere og studenter foretar reiser fra midlertidig bolig på arbeids-/
undervisningssted i Norge regnes reisens varighet fra avreise til retur til samme sted eller til fast bostedsadresse i Norge.
Reisen må starte og slutte i Norden.