Når er jeg dekket?

Dersom du blir 100% permittert, arbeidsledig eller sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende regnet fra vedtaksdato hos NAV.