Når får man renter på sparekontoen fra Bank Norwegian?

Med en sparekonto fra Bank Norwegian begynner rentene å løpe fra første krone du setter inn. Renten beregnes daglig, og du kan se opptjente renter på MinSide og i Bank Norwegian-appen. Ved hvert årsskifte blir opptjent rente lagt til på den opprinnelige saldoen din.