Når får man renter på sparekontoen?

Rentene begynner å løpe fra første krone du setter inn. Renten beregnes daglig, og du kan se opptjente renter på MinSide og i appen våre. Ved hvert årsskifte blir opptjent rente lagt til på den opprinnelige saldoen din.