Når mottar jeg årsoppgaven fra dere?

Vi legger ut årsoppgaven på MinSide i begynnelsen av februar og sender ut varsel til våre kunder når den er tilgjengelig.