Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Om Åpenhetsloven

NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA”) og dets varemerker, inkludert Bank Norwegian, er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom selskapets verdikjede er viktig for NOBA, og vi har høyt fokus på å sørge for at disse rettighetene blir respektert gjennom vårt daglige virke.

Aktsomhetsvurderinger
NOBA jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold knyttet til våre aktiviteter, og vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med både Åpenhetslovens krav og i tråd med vår Bærekraftpolicy.
Resultatene av NOBAs aktsomhetsvurderinger er offentliggjort i en redegjørelse som du finner her.

Rett til informasjon
Informasjonsplikten gjelder fra og med lovens ikrafttredelse, og innebærer at det skal være mulig for enhver å be om generell informasjon og informasjon knyttet til særskilte varer eller tjenester. Henvendelser i dette henseende kan rettes til press@noba.bank

Kontakt
Oliver Hofmann
Head of Communication & ESG at NOBA Bank Group AB (publ)
press@noba.bank