Vil innbetalinger med Cashback dekke fakturaen?

Dersom du har en ubetalt faktura, kan du bruke Cashback-saldoen din til å betale fakturaen din.
Dersom opptjent Cashback ikke er nok til å dekke hele minimumsbeløpet på fakturaen, må du i tillegg foreta en vanlig innbetaling for å dekke restbeløpet.