Norwegian Finans Holding ASA : Finanstilsynets evaluering av Bank Norwegians kapitalvurderingsprosess (SREP) for 2016


Norwegian Finans Holding ASA : Finanstilsynets evaluering av Bank Norwegians kapitalvurderingsprosess (SREP) for 2016

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av Bank Norwegians kapitalvurderingsprosess (SREP) for 2016. Pilar 2-kravet for banken er fastsatt til 4,2 prosent av risikovektet balanse. Dette tilleggskravet må dekkes av ren kjernekapital.

Kravet til ren kjernekapital for Bank Norwegian blir etter denne avklaringen 15,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2017. Banken kommuniserte et mål for ren kjernekapital på rundt 16,0 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2017 i forbindelse med resultatpresentasjonen for 4. kvartal 2016. Ren kjernekapital var ved utgangen av 4. kvartal 2016 på 13,7 prosent og er styrket gjennom kvartalet som følge av en rettet emisjon på NOK 500 millioner og salg av en portefølje med misligholdte lån i Sverige.

Bank Norwegian anser Pilar-2 kravet som urimelig høyt og vil påklage Finanstilsynets vedtak.

Kontaktperson:

Konstituert administrerende direktør Pål Svenkerud; 93403904

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire